گلچین فاطمیه ۱۳۸۹

دل در شور و شین ذکر لب هایم یا حسین

جواد مقدم

۱۰۷۲۵
۷۳۳۵
۲
دل در شور و شین
ذکر لب هایم یا حسین
ای به زهرا نور عین
پر کشم سوی تو
مست و شیدا در کوی تو
عشق بین الحرمین
نبُود چون قابل تو این جان من ای ارباب
به تمنّای تو دهم سر نوکر خود دریاب
مکنی دیوانه خطابم تازه شدم عاقل
ز بهشت کرببلا من نوش و خوشم ای دل
چه کنم بی کرببلایت
صحن و سرایت
رنج و بلایت
یا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین

مستم و مستانه
لب بی می و پیمانه
در دلم کرده خانه
عشق تو ثارالله
زده پل افتادم در راه
همه گویندم دیوانه
کفنم با پیراهن مشکی چه صفا دارد
تربتت ارباب به خدا چون حکم شفا دارد
نزنیدم حد که شدم با مهر حسین عاشق
گر بمیرم زین سبب آخر کرده مرا لایق
بنگر بر شورم و بر حالم
بر پر و بر بالم
خسته ام از عالم
یا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین


روی نیزه قاری
خون ز رگهای تو جاری
گشته اندوه و زاری
ای غریب مادر
بنگر جان چشم خواهر
همچو ابر بهاری
چه کنم یه لحظه جدا از تو نتوانم شد
که گواه رنج و فراقت قدّ کمانم شد
تو ز پیمان روی سنان در شور و مناجاتی
به دو عالم شاه جدا سر قبله ی حاجاتی
بربودی صبر و توانم
آتشی بر جانم
زنده نمی مانم
یا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین

گشته ام سرگردان
مانده ام از هر سو حیران
ای چراغ بی پایان
پرسه زن در کویت
چشم دل گشته در سویت
مانده ام جا از یاران
سگ سرگردان و از این قافله جا ماندم
که بجز در خانه ی تو من از همه جا راندم
تو چه خواهی و چه نخواهی صاحب من هستی
به کجا روی آورم آخر با گنه و پستی
تو مرا قلاده بزن آقا
بی کسم و تنها
افتاده ام از پا
یا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین