گلچین شهادت ۱۳۸۹

اگه ساقی یکیست اونم اباالفضل

جواد مقدم

۲۵۹۵۹
۱۰۲۵۴
۱
اگه ساقی یکیست اونم اباالفضل
حسین میگه همه جونم اباالفضل
تو قلب عاشقا نوشته عباس
آقای من یل یلای دنیاست
علمدار و علم گیر و سپهدار
وفادار و وفادار و وفادار
صدای بلبل از عشق اباالفضل
قشنگی گل از عشق اباالفضل
جمال یوسف از نیمه نگاشه
دم عیسی واسه خاک پاهاشه
جهنم آتیش خشم آقامه
ضریح خوشکلش دارالشّفامه
ملائک خادم کوی اباالفضل
بهشت بگرفته از روی اباالفضل
نگاهش میبرد دل را به غارت
زبانزد در فلک او در شجاعت
به میدان نبرد شیر دلاور
به فنّ پهلوانی شبه حیدر
هزاران عاشق دیوونه داره
رقیّه روی دوشش خونه داره
شدم دیوانه ی روی اباالفضل
منم مستانه بوی اباالفضل
شده واجب من طعنه گشتم
سگ عو عو کن کوی اباالفضل
به پاشد عالم از بودِ اباالفضل
دو عالم گشته موجود اباالفضل
زند طعنه به زیباییه طاووس
پر روی کلاهخود اباالفضل