آلبوم عزیزم حسین ۳ | محرم ۱۴۰۰

عفواً یا حسین | به همراه حاج عبدالرضا هلالی

محمد حسین پویانفر

۱۵۲۹۵
۵۷۲۹
۰
نوکریامو اشک چشامو
خراب کردم همه سینه زنیامو
بگو چیکار کنم که بشنوی صدامو
حق داری انداختی عقب کربلامو
رو بر نگردون از من یا حسین
عفواً یا حسین
شرمندتم من قلباً یا حسین
عفواً یا حسین
بی حرف و حدیث دوست دارم
روی قلبم بنویس دوست دارم
هیشکی مثل تو نیست دوست دارم
ته رؤیای منه کربلا
علت اشکای منه کربلا
خونه آقای منه کربلا

بال و پرم باش
تاج سرم باش
به یاد من شبای جمعه تو حرم باش
فکر جواز کربلای مادرم باش
تو موکبا اربعین منتظرم باش
رو بر مگردون از من یا حسین
عفواً یا حسین
شرمندتم من قلباً یا حسین
عفواً یا حسین
بی حرف و حدیث دوست دارم
روی قلبم بنویس دوست دارم
هیشکی مثل تو نیست دوست دارم
ته رؤیای منه کربلا
علت اشکای منه کربلا
خونه آقای منه کربلا