ایران تحت فرامین علیست
ایران عزت آیین علیست
سلطان در همه ی دهر رضاست
ایران عرصه ی شاهین علیست

مشهد دُرّ شرف دنیاست
مشهد دُرّ صدف زهراست
ایران خاک کف پای عشق
مشهد دُرّ نجف مولاست

شَمسُ الشُّموس
شَمسُ الشُّموس حضرت مُولَا المَوالی و سلطان زمین و آسمانی
روحُ النُفوسِ عالَمِ عشق و معانی و مصداق امام مهربانی

افلاک در تب باران شهاب
در خاک بارش باران گلاب
آمد رایحه ی خاک بهشت
ماه سلسله ی ابوتراب

عبد دربار خراسانیم
پای این بیعت و پیمانیم
این عشق تا بوده همین بوده
تا هست ما رعیتِ سلطانیم

در میزنم
بر خاک تو سر میزنم از جام حیدر میزنم پر میزنم تا ملکوت طلایی هوای گنبد تو
عاشق منم که می تپد این دل به سینه ام به شوق مشهد تو


شاه با اصل و نسب تویی
سلطان در عجم و عرب تویی
شور شیعه ی اِثنی عَشري
نور سلسلةُ الذهَب تویی

کشور یعنی به هوای تو
پرواز در صحن و سرای تو
خورشید هر آینه می گردد
دور گنبد طلای تو

صاحب الزّمان
صاحب الزّمان زائر و تو میزبان او و احمد و موسی و مسیحی
چه آسمان و چه حرم با شکوهی و چه شوری و چه صحن و چه ضریحی

عزّت به خاک ما داده رضا
اینجاست کشور آباده رضا
اینجا درد همه دوا شده
پیش پنجره فولاده رضا

دربار درباره امامه عشق
زوار در بیت الحرامه عشق
روح انقلاب اسلامی
اینجاست چشمه ی قیامه عشق

آقای من
آقای من دست فقیرم به دامنت بیا و این درده مرا دوا کن
مولای من بیا و دوباره دل مرا از این حرم راهیه کربلا کن