به دست و پای دل موی تو پیچید
گم شده بودم اما روی تو تابید
من ذره بودم ولی ماه شدم با خورشید

ای مهربونم ای عشق بدم میدونم ای عشق
اگه میشه همیشه پیشت بمونم ای عشق

ای مهربونم ای یار بدم میدونم ای یار
اگه میشه همیشه پیشت بمونم ای یار
علمدار علمدار علمدار

تمام دنیامو زدم به نامت
همه وجودم نورِ به احترامت
حرفمو ساده میزنم خیلی میخوامت

من اسمت و برای دلم میخونم ای عشق
اگه میشه همیشه پیشت بمونم ای عشق

من با کبوترای تو هم زبونم ای یار
اگه میشه همیشه پیشت بمونم ای یار
علمدار علمدار علمدار

هلاک تو بودن ایل و تبارم
با احدی غیر از تو کاری ندارم
چشمام و از پرچم تو بر نمیدارم

یه گوشه ی حیاطت شد آشیونم ای عشق
اگه میشه همیشه پیشت بمونم ای عشق

درد من و خریدی دردت به جونم ای یار
اگه میشه همیشه پیشت بمونم ای یار
ابالفضل علمدار