میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۷

زائرتم آقا از ره دور اومدم

جواد مقدم

۴۳۳۴
۱۲۹۱
۰
زائرتم آقا از ره دور اومدم
از تاریکی آقا سوی نور اومدم
چه برو بیائیه تو این صحن و سرات
گندم آوردم آقا برای کفترات
اگه میبینی آتیشم ، پیشت میام آروم میشم
مجنون اگه لیلا داره منم امام رضا دارم
تو حرم امام رضا هوای کربلا دارم
میبینی چطور کردی منو مست خودت
همه زندگیم آقا باشه دست خودت
میگم به جای کفترا ، دوسِت دارم امام رضا

امام رضا ، امام رضا

از هر قوم و هر لهجه گرفتار اومده
پای پنجره فولاد مریض دار اومده
یکی زیر لب میگه آقا نوکرتم
یکی میگه قربون تو و مادرتم
یکی دیدم که گریونه ، یه راست میره سقاخونه
یه پیرمرد بی سواد برا زنش شفا میخواد
میگه جوون به من بگو کدوم وَره باب الجواد
عشق همه ایرانی ، شَه خراسونی
همه راضین از تو میگن مهربونی
میگم جای جامونده ها ، دوسِت دارم امام رضا

امام رضا ، امام رضا

چه خبره صحن تو عجب قیامتی
چه صفی شده واسه غذای حضرتی
این صدای نقاره چه غوغا میکنه
فلجی رو از ویلچر داره پا میکنه
اونکه طبیب مردمه ، آقام امام هشتمه
اونکه ازم دل میبَره ، مهمون نوازیش محشره
شکر خدا امام رضا سایش روی این کشوره
شوخیه مگه آقا تو سلطان منی
الهی فدات شم من رضا جان منی
میگم به جای عاشقا ، دوسِت دارم امام رضا

امام رضا ، امام رضا