ماه شب قدر زهرا تویی مولا
آیینه قد مولا تویی مولا
فرمانده عالم و ولی نعمته ایرانیا تویی مولا

شرط لا اله الا الله
سومین علیِ آل اللها حجه الله
پینجمین پسر پنجمین قمر آل عبا ولی الله
یا ابالحسنِ الرضا

گوهرِ یَم ارتضا ثمر دَم مرتضی
پاره تن مصطفیا ابالحسن الرضا

دستم رو گرفتی تو صحن گوهر شاد
هم پای ضریحت هم پنجره فولاد

من زندانی بودم و با اشاره چشمای تو شدم آزاد
ضامنم شو من و آهو کن زندگی منو خوش بو کن مست سبو کن
آبروی منی آرزوی منی باه نیگا منو زیر و رو کن
یا ابالحسن الرضا

من رعیت ساده ام ای شاه خراسان
تا بوده و تا هست سلطان تویی سلطان

شکر خدا مرکزه تاج و تخت تو روی زمین شده ایران
مهربون همه دنیایی رعیتن همه تو آقایی مشکل گشایی
سایه سرمی هفتمین حرمی مکه و کرببلایی
یا اباحسینِ الرضا