شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۷

غربت زندون من طعنه به غم می زنه

حمید علیمی

۲۵۷۹
۱۷۶۷
۱
غربت زندون من طعنه به غم میزنه
زنجیر دور گلو مونس آه منه
کنج زندون پر از درده هوای من
هیشکی گریش نمیگیره برای من
دارم از اینجا غم دلم رو میبرم
پرستاره ست هوای چشمای ترم
با تازیونه داره میسوزه پیکرم

خلصنی بحق زهرا یا رب

اذون افطار من ناله ی تنهاییه
ارثیه ی زندگیم غربت زهراییه
با فشار غل و زنجیر خمیده شد
پیکری که روی خاکا کشیده شد
بهارم اما اسیر دست خزونم
روضه برای دل حرینم میخونم
شکسته ساقم نمیشه آروم بمونم

خلصنی بحق زهرا یا رب

با خون دل روز و شب چشام پر از ستاره ست
نقطه ی پرواز من از روی تخت پاره ست
ناله های شب غربت چه بی صداست
وقت گریه دل خونم تو کربلاست
دارم میبینم سر حسین رو نیزه هاست
حرم میون هجوم صد ها بی حیاست
زینب اسیر شاه غریب کربلاست

حسین غریب مادر