تموم دردا رو تحمل می کنم
به اسم اعظمت توکل می کنم
حاجتمو می گیرم از تو روضه ها
وقتی به مادرت توسل می کنم
هر کسی که واسه تو گریه می کنه
خدا می دونه خاک پاشم یه تنه
خوشا به حال پدرم که پسرش
یه عمره توی روضه ها سینه زنه

بخری یا نخری عبد توام می دونی
مگه از دست میدمت تو رو به این آسونی
توی روضه های تو چشام شده بارونی

ای یار و دلبرم ارباب
امید آخرم ارباب
آرامش دل زهرا
ای سایه سرم ارباب

جونم فدای تو و بچه های تو
جون می گیرم میون روضه های تو
هزار و یک مریضی شفا میده
آقا یه قطره اشک نوکرای تو
پرچم تو وسیله شفاعته
سینه زدن برای تو عبادته
مُرده رو زنده می کنه یه نیم نگات
بردن اسم تو خودش قیامته

مادرم حضرت زهرا پدرم شاه نجف
دم یا فاطمه داده به دلم شور و شعف
به خدا نوکرتون به عالمین داره شرف

نعم الامیری ای ارباب
تو بی نظیری ای ارباب
پشت و پناه نوکرها
ذکر کثیری ای ارباب

بیا و باز به نوکرت امون بده
راه رسیدن بهم نشون بده
یه گوشه از حرم برای من بسه
تو کربلا بهم یه آشیون بده
شبای جمعه تو حرم چه حالیه
حیف که جای نوکر تو خالیه
خواب می بینم دارم میام زیارتت
اما چه فایده که همش خیالیه

می دونم که بی وفا شدم می دونم حقیرم
آقا کربلا می خوام نگو نمیشه می میرم
آخرش براتمو من از رقیه می گیرم

من نوکرم شما ارباب
ای رحمت خدا ارباب
با گوشه نگاه تو میشم
راهی کربلا ارباب