شراره بی آبی سوزونده لباتو
کویر تشنه کرده دریای نگاتو
رو دست بابا از دور می‌بینی فراتو
می‌بینی از دور تو نخلا عموت و یا نه
ببینم عمه پوشونده گلوت و یا نه
بریم شاید بگیریم جواب شاید
بریم شاید برسیم به آب شاید
سیراب بشی و بری به خواب شاید

تو مردی و دردت رو می‌دونم
می‌خوای با بابا باشی ای دردت به جونم
واست تو راه میدون لالایی می‌خونم
می‌دونی کار و به آخر رسوندی یا نه
می‌دونی تنها برا من تو موندی یا نه
بریم به خاطر هر دومون شاید
به رحم بیاد دل سنگشون شاید
یا ابری شه دل آسمون شاید

نخواستی جنگ و از تو گهواره ببینی
دلت نیومد من رو بیچاره ببینی
رباب و سرگردون و آواره ببینی
شنیدی آه دل آسمون و یا نه
میبینی سمتت گرفتن کمون و یا نه
حالا که می‌زنی دست و پا شاید
می‌خوای بمونی پیش بابا شاید
پیشم باشی روی نیزه ها شاید