نجف و حال و هوای زائرا دم سحر
نجف و حرم آقایی که بِش میگن پدر
نجفه جایی که بسته ست ضربانم به هواش
گدایی تو این حرم هست یه مقام معتبر
گریون تر از اَبرام
خاکی تر از صحرام
من غلام همسر زهرام
ای دعای صاحب الزمان
ای قبله ی اهل آسمان
یا علی علی ، علی علی جان

مولا علی مولا

نجف و نماز و گریه زیر ایوون طلا
نجفی که هر کی دیده شده بدجور مبتلا
نجفه جایی که چیزی کم نداره از بهشت
اربعین میام نجف پیاده میرم کربلا
تو خیلی آقایی
عشق دل مایی
تو یا مَنِ اسمُهُ دوایی
ای دعای صاحب الزمان
ای قبله ی اهل آسمان
یا علی علی ، علی علی جان

مولا علی مولا

چه کنم چاره ندارم کار من صبوریه
هرچی میکِشم خدایا مال درد دوریه
همه آرزوم اینه ببینم قبل مُردنم
حرم رقیّه و زینبو توی سوریه
ای بانوی احساس
تو مادرت زهراست
یا زینب ای ناموس عباس
ای شیرزن اهل عرب
ای مُخدره عالی نسب
یا شریکة الحسین زینب

زینب مدد زینب