شب چهارم محرم ۱۳۹۴

می دونم بدم می دونم که نمی کنی ردم

حاج محمود کریمی

۳۱۱۷۲
۱۶۷۶۱
۶
می دونم بدم می دونم که نمی کنی ردم
ولی اومدم دوباره در خونتو زدم
مادرم خونده تو گوشم که فقط من تو رو دارم
به جون مادرم آقا از تو دست بر نمی دارم
اشک و ناله هام از اشکای زلال مادرمه
این پیرهن سیام از سفره حلال پدرمه

سینه می زنم تا بمونه نشونه رو تنم
رگ گردنم شده ضامن سینه زدنم
به خدا لطف تو آقا بی جوابش نمی ذارم
تو پناهم شدی و من از تو دست بر نمی دارم
اون که عاشق راه سفر عشقتو می دونه
اون که لایق زیر نظر عشقتو می مونه

همه باورم اینه که تویی سایه سرم
دلم اومده که بشینه یه گوشه حرم
اگه بد بندگی کردم اگه سنگین شده بارم
فقط اینو می دونم که از تو دست بر نمی دارم
روح عاشقا خاطرخواه مرام و کرمته
اشک من برا دلتنگی هوای حرمته