دل بستم به پرچم سیاه
به بزم روضه ها به نیمه ی نگاه
دل بستم به نوکرای تو
میوندارای تو به کربلای تو
میخونم با حال مظطرم
یه شب با مادرم بذار بیام حرم
دل تنگم دلم پُر از غمه
صدایی میرسه که باز مُحرّمه
رقـیّـه دیده بی طاقتم
تو کارت دعوتم نوشته دعوتم

واویلا حسین غریب آقا

بسم الله بزن سیاهیو
دوباره پَر بده دل هوائیو
بسم الله دوباره نوکرا
میان به رخصتِ آقام امام رضا
میدونم اراده ی تو بود
اجازه ی تو بود که سینه میزنم
میبالم به اینکه نوکرم
به اینکه قنبرم تو سایه ی سرم
گیجم یا نمیشه باورم
یه سال دیگه میخوام بگم حرم حرم

واویلا حسین غریب آقا