پناهم بده
آقا جون از کرمت پناهم بده
آقا زیر علمت پناهم بده
آقا کنج حرمت پناهم بده

اومدم باز بگم نوکرم
مست شهزاده علی اکبرم
غم تو روز و شبم رو گرفت
نوکر خونه ی حیدرم

آقام آقام منو مهمون کردی
آقام آقام منو مدیون کردی
آقام آقام منو مجنون کردی

آقام آقام یا اباعبدالله

جوابم نکن
آقا جون مادرت جوابم نکن
تو رو اشک خواهرت جوابم نکن
به رقیه دخترت جوابم نکن

خرابم نکن
آقا جون مادرت جوابم نکن
تو رو اشک خواهرت جوابم نکن
به رقیه دخترت جوابم نکن

حرمت حال و هوایی داره
نوکرت حال و هوایی داره
هوای کرب و بلایی داره
حرمت دیدنیه این شب ها
حرمت عجب صفایی داره

آقام آقام تو هواییم کردی
آقام آقام کربلاییم کردی
آقام آقام نینواییم کردی
آقام آقام امام رضاییم کردی

آقام آقام یا اباعبدالله

تو و ایل و تبار تو سلطان
بنده ی بنده زاده ات هم من
سرور خانواده ی من تو
نوکر خانواده ات هم من

هر زمان خورده ام زمین گفتم
یار بی دستی ام امام رضاست
به همه گفته ام تو را دارم
همه ی هستی ام امام رضاست

به جون فرزندت جواد
یا ثامن الائمه یا ثامن الائمه
دلم تو رو خیلی می خواد
یا ثامن الائمه یا ثامن الائمه

چی کار کنم دوسِت دارم
خدای تو میدونه
در بگشا عقده گشا
راهم بده تو خونه

این من و این تو و زخمای کاری
این من و عمه و این بی قراری
تو خرابه شده کارم سوگواری

انگار خبریه آسمونا بی قرارن
انگار خبریه بابامو دارن میارن
انگار خبریه چشای رقیه تاره
انگار خبریه بابامو دارن میارن