یا امیر من لا امیر له
نصیر من لا نصیر له
مجیر من لا مجیر له
یا حسین

محرم اومده داره صدات میاد
صدای گریه ی عزادارات میاد
صدای طبل و سنج دسته هات میاد
چقدر لباس سیاه به نوکرات میاد
صدای سوز و آه
صدای پای ماه
صدای مادری میون قتلگاه
صدای اضطراب
صدای آب آب
صدای گریه های کودک رباب
غریب کربلا حسین

یا شفیع من لا شفیع له
عزیز من لا عزیز له
ولی من لا ولی له
یا حسین

دوباره عطر و بوی نذریات میاد
دوباره بوی سیب کربلات میاد
میگن زمانی اشک نوکرات میاد
که مادرت میون روضه هات میاد
صدای مادرت
دعای مادرت
می میرم آخرش برای مادرت
قسم به خواهرت
بگو به دخترت
دعا کنه یه با برای نوکرت
غریب کربلا حسین

یا مغیث من لا مغیث له
مجیب من لا مجیب له
امیر من لا امیر له
یا حسین

تموم عمر من و تو انتظار بزار
ولی یه کربلا برام کنار بزار
میخوام ببینمت اگه میشه
کنار شیش گوشه باهام قرار بزار
قرار آخرم
یه گوشه ی حرم
نمیشه باورم بیای بالا سرم
شب وفات من
اینه دعای من
یه فاتحه بخونی تو برای من
غریب کربلا حسین