شب اول محرم ۱۳۹۳ ( مسجد الهادی (ع) )

گوش کن یکی داره روضه می خونه آروم آروم

حاج محمود کریمی

۲۲۲۸۳
۸۱۸۶
۵
گوش کن یکی داره ناله می زنه آروم آروم
گوش کن یکی داره نوحه میخونه از یه مظلوم
گوش کن زهرا که زبون می گیره
چشما رنگ خون می گیره
قلب آسمون می گیره
سلام اول یه سلام به جسم بی سر
نوحه آخر دو کلام غریب مادر

گوش کن یه خبرایی از آسمون تا زمینه
گوش کن ناله ای میاد از کربلا تا مدینه
گوش کن غوغای ارض و سما رو
اشک و آه انبیا رو
طوفان عرش خدا رو
همه میان به احترام زهرای اطهر
نوحه ی آخر دو کلام غریب مادر

گوش کن یه صدا میاد بازم مث هر محرم
گوش کن داره میگه من غریبم ای اهل عالم
گوش کن این هل من معین عشقه
این حبل المتین عشقه
اینجا سرزمینه عشقه
این اشک جاری با چشامه تا روز محشر
غوغای محشر دو کلام غریب مادر