شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۳

باز زدم آقا به تو رو من بشکسته سبو

حاج مهدی اکبری

۲۵۲۵
۲۳۱۹
۲
باز زدم آقا به تو رو منه بشکسته سبو
اومدم دیگه نگو چه عجب بی وفا
این بد اگه کرده بدی
تو که خوبی بلدی
بطلب کربلا

کار حسین دلبریه
به خدا محشریه
این آقا مادریه
تو رو به مادرت

از حرمت دل میخونه
نذار عشقش بمونه
به دل نوکرت

گر به حرم نروم به کجا بروم
بی تو بهشت خدا به خدا نروم
کربلا نروم به کجا بروم به کجا بروم

حسین وای

آخ که دارم دق میکنم همش هق هق میکنم
یاد سابق میکنم شب اول حرم
هیچ شبی اون شب نمیشه
تو خیالم همیشه
یاد اون دلبرم

اونکه بزرگواری کنه
بیاد و یاری کنه
میتونه کاری کنه
بشم حاجت روا

من که ندیدم حرمو
لااَقل مادرمو
ببره کربلا

من که رضای دلم به رضای حسین
پر میزنم به حرم با دعای حسین
به هوای حسین کربلای حسین به دعای حسین

حسین وای

این من و دیوونگیم من و ویرونگیم
یه سگ خونگیم بده قلاده ام
تو پسر شاه نجف
منه دل رفته زِ کف
یه غلام زاده ام

عمریه سایَت به سرم
به همین مفتخرم
به فدای پدرم
پدر من فدات

اون منو تو روضه آورد
منو دست تو سپرد
که بمیرم برات

من توی تِکیّه ها به تو تکیه زدم
نوکر تو شدم و تو زدی سندم
به تو تکیه زدم تو زدی سندم به حرم اومدم

حسین وای