دل منو حرم تو برده
اشک منو دیگه در آورده
دلم آخه به تو گره خورده
دنیای و عقبای من
امروز و فردای من علی
ای شور شب های من
رویای زیبای من علی
طوبای رعنای من
ذکرت مسیحای من علی
آقا به خاک نجف کی می رسه پای من علی ؟
حیدر مددی حیدر مددی یا مولا
اسم تو رو به سینه نوشتم
خوب و بدم و زیبا و زشتم
اگه بپذیری تو بهشتم
بالای دار توام
من جان نثار توام علی
چون تیغ برنده ام
از ذوالفقار توام علی
حیدر مددی حیدر مددی یا مولا