گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۲

ارباب بی کفنم برات سینه می زنم

جواد مقدم

۱۷۲۸۹
۱۰۶۶۹
۲۳
ارباب بی کفنم برات سینه می زنم
وقتی میدی کربلا بنویس اسم منم
مرغ دلم با اسم کربلا دیوونه میشه
پر میزنه سمت حرم بازم میخونه میشه
دستگاه تو خیلی سِمَت ها میده به یه عاشق
اما دل عاشق یه لحظه از دیوونگیشه
دم به دِقه کرم میدی تموم نمیشه این گنج
عشقتو انداختی به دل بدون زحمت و رنج
با اینکه من یه عمره هیچ کاری برات نکردم
ولی به دادم رسیدی تو لحظه های بغرنج

حسین آقام حسین عزیز زهرا

اَلا رب العالمین من نمیخوام حورالعین
حتی تو جنت میگم کجاست اربابم حسین
نَه هیچ کس از جداییِ شما ندیده خیری
فقط تویی تو رمز پاک عاقبت به خیری
تموم بچه های فاطمه به دل میشینن
اما نمیدونم چرا شما جدا زِ غیری
خیلی دوسِت دارم حسین قسم به شور و شِینم
فقط تویی تو عالمین یگانه نور و عینم
تا حرف عشق و عاشقی میاد وسط میخونم
لیلی بکش کنار که من دیوونه ی حسینم

حسین آقام حسین عزیز زهرا

واللّهه کوه دردی مارو بیچاره کردی
به حُرّم دادی پناه آقا تو خیلی مردی
کاشکی مدد کنی بشم نوکر خالص تو
مثل وهب حر و زهیر یا مثل عابس تو
تو مبحث وفا و معرفت امیر بی سر
خریدن بدا از اون بحثای شاخص تو
خیلیا سنگ اربابو به سینشون میکوبن
کی عاقبت به خیر میشه عاشقاشون کدومن
تا جایی که یادم میاد پا منبرا شنیدم
حسین واسه بداست خوبا همینطوری که خوبن

حسین آقام حسین عزیز زهرا