گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۱

اون منم اگه آقاجون تو عاشقات

جواد مقدم

۳۰۰۳
۱۲۹۱۷
۲۱
اون منم اگه آقاجون تو عاشقات یه دیوونه باشه
در زدن خونه ی دلم رو جز شما کی میتونه باشه
این همه دل دادم من ، این همه دل بردی تو
این همه آقایی رو از کجا آوردی تو
آقایی مثل تو تا حالا کی دیده
آقایی که به من عشقشو بخشیده
مَثَل من و تو مَثَل ذره و خورشیده

آقام آقام آقام یا اباعبدالله

خوب و بد رو خریدی آقا ، پس چرا نخری ماها رو
تو بخوای همین شب جمعه کربلا میبَری ماها رو
جنتو خواستم صحنت رأی منو زد آقا
این همه بوی تربت از کجا اومد آقا
دلای ما سر سفرتون مهمونه
توی آسمون چشم من بارونه
مَثَل من و تو مَثَل لیلی و مجنونه

آقام آقام آقام یا اباعبدالله

از منه سِمَت غلامی ، از توئه سِمَت امیری
چون خودت دستمو گرفتی پس خودت جونمو میگیری
نوکرت از لطف تو کِی شده محروم آقا
کربلا شاید مُردیم از کجا معلوم آقا
مقام حُرّ تو غبطه ی سلمانه
تا همیشه میگم یا حسین جانانه
مَثَل من و تو مَثَل نوکر و سلطانه

آقام آقام آقام یا اباعبدالله