غیرت خدایی چه آقایی
که هستی در ادب بی مثل و بی همتا
تو یل یلایی تو سقایی
چه زیبایی که چشمات میکنه غوغا
عباس عباس عباس
حضرت یوسف هم آقا پیش تو زانو میزنه
تو آسمون نور قمر پیش تو سوسو میزنه
وقت طلوع خورشید آقا به هیبتت رو میزنه

مولا ابوفاضل مدد

سید و سالاری علمداری
به عشقت من علامت میکشم آقا
خواستی شما والله تو این درگاه
دم و دستگاه اباالفضلی بشم آقا
عباس عباس عباس
وقتی برا ارمنیا مریض شفا میدی آقا
حاجت حاجتمندارو با یه نگاه میدی آقا
به ما سگای روسیاه تو کربلا میدی آقا

مولا ابوفاضل مدد

چشمای تو دریا چه بی همتا
جمال و شوکت و قدر و وقار تو
قمر منیری عجب شیری
چه شمشیری که میشه ذوالفقار تو
عباس عباس عباس
وقتی که میجنگی مثه بابات علی باهیبتی
اباالأدب عباسی و آقا خدای غیرتی
تو صاحب و حُرمت علامتا تو هیئتی

آقام آقام آقام آقام