گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۰

کربلای تو دلمو برد نینوای تو دلمو برد

جواد مقدم

۶۵۲۰۷
۱۹۰۳۸
۲۳
کربلای تو دلمو برد نینوای تو دلمو برد
نیم نگاه تو دلمو برد بارگاه تو دلمو برد
کرب و بلات گشته پایتخت دل
عشقت ارباب وا نموده بخت دل
گردن من داری حق آب و گِل حسین
هرجا رفتیم بوده ذکر خیر تو
ما نداریم هیچکسی به غیر تو
کاش بشیم چون حُر و چون زهیر تو

یا ثارالله یا حبیبی یا حسین

کم نمیذارم آقا برات دست من بنده تو روضه هات
روسیاهم گرچه آقاجون دلخوشیم باشه سیاهیات
شکرُلله نوکر شما شدم
پای روضت از خود آقا بیخودم
هر هفته با یه امیدی اومدم حسین
هرجا رفتیم بوده ذکر خیر تو
ما نداریم هیچکسی به غیر تو
کاش بشیم چون حُر و چون زهیر تو

یا ثارالله یا حبیبی یا حسین

قبله ام شیش گوشه ی حسین یا حسینم شد شهادتین
خیلی پروندم شده سیاه دم جون دادن آقا بیا
هر چی باشه عمری از تو خونده ام
گرچه آقا قلبتو شکونده ام
خوب میدونم از خوبا جا مونده ام حسین
هرجا رفتیم بوده ذکر خیر تو
ما نداریم هیچکسی به غیر تو
کاش بشیم چون حُر و چون زهیر تو

یا ثارالله یا حبیبی یا حسین