آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۶۱

۲۲۲۰۸۶۹

۱۰۳۸۴۹۶
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

۶۱

۱۴۴۲۷۱۵

۱۲۹۲۰۶۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۸۷

۱۴۱۲۵۳۲

۸۵۸۱۳۳
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۰

۹۶۳۶۷۳

۱۲۲۰۵۹۹
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۷

۱۱۳۱۹۲۴

۱۰۴۱۰۶۶

ترک ها
۱ یه قلب مبتلا تو این سینه ست

۶۳۰۴۴۷

۱۵۰۹۹۴
۲ لالایی لالایی شب مهتابه

۴۷۴۲۲۲

۱۲۳۲۸۲
۳ ببار ای بارون

۳۹۱۱۸۹

۲۰۱۸۰۹
۴ دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد

۴۵۵۷۶۱

۱۳۶۹۱۷
۵ حیدر حیدر اول و آخر حیدر

۳۶۲۲۵۰

۹۱۵۴۸