شب پنجم فاطمیه دوم ۱۴۰۱

شب پنجم فاطمیه دوم ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ سلام‌ الله ای جان پیمبر بر تن و جانت روضه ۹.۵ ۱۰:۱۴ ۰ ۰ ۱۰۹۳ ۲۹۳
۲ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ ای وای مادر رمق نمونده تو دستاش روضه ۵.۵ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۸۰۹ ۳۴۷
۳ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ ای چراغ خانه‌ام سوسو نزن نوحه ۳.۴ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۱۲۰ ۴۶۵
۴ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ مسافر از دریا به ساحلش می‌ رفت زمینه ۶.۵ ۶:۵۱ ۰ ۰ ۱۵۵۲ ۶۳۶