شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۱

شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۱ واپسین موقف معراج حقیقت زهراست شعرخوانی ۸.۳ ۸:۵۱ ۰ ۰ ۳۸۶ ۱۴۴
۲ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۱ نيست صاحب همتی در نشأتین شعرخوانی ۵ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۱۳۲ ۱۳۰
۳ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۱ من و یاد رویت طاق محراب ابرویت روضه ۶.۵ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۲۵۱ ۱۷۲
۴ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۱ چه رویی چه ماهی زمینه ۹.۳ ۹:۵۸ ۰ ۰ ۶۳۷ ۳۵۴
۵ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۱ فاطمیه هر چی گل یاس تو دنیا پرپر میشه شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۵۷۰ ۳۱۱