گلچین محرم ۱۴۰۱

گلچین محرم ۱۴۰۱

از وحید شکری، ۶۵ قطعه، ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ تنها می کشی تا نفس‌ های آخرتو زمینه ۶.۲ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۹۰۴ ۲۹۹
۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ به کی بگم کوفه بی‌ رحمه زمینه ۵.۶ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۳۲۴ ۲۰۶
۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ همه هستن از آدم تا خاتم زمینه ۳.۲ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۲۶۵ ۲۲۲
۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ رسیده از راه محرم شور ۶.۶ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۳۵۶ ۲۳۳
۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ طلیعه غم اومد شور ۴.۴ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۲۱۶ ۱۹۵
۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ السلام ای ماه حرم شور ۴.۶ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۲۵۱ ۲۲۴
۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا هو الغالب یا هو الکامل شور ۴.۵ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۳۷۰ ۲۹۷
۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ حالم عوض میشه با یک دم روضه شور ۵ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۲۲۵ ۲۰۵
۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ عالم پی چشماشه شور ۳.۳ ۳:۰۰ ۰ ۰ ۲۰۳ ۲۴۴
۱۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ ابروانو ببین درهم گره خورده شور ۳.۶ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۲۱۷ ۲۱۰
۱۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ تنم مونده کوفه و دلم میره کربلا شور ۴.۴ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۱۵۰ ۱۷۶
۱۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ چه کاروانی چه عاشقانی زمینه ۶.۸ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۱۳۳ ۱۶۷
۱۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ عشقت همراه منه از گهواره تا لحد شور ۴.۲ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۱۶۶ ۳۵۵
۱۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ بی معلمه عالمه ترین شور ۶.۴ ۶:۲۶ ۰ ۰ ۳۲۰ ۲۰۱
۱۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای استاد فن خطابه شور ۳.۲ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۱۸۸ ۱۸۳
۱۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ و صلی الله علیک شور ۳.۲ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۱۹۰ ۱۹۶
۱۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ اذا وقعت الواقعه زیر و رو می کنه میدانو شور ۴.۶ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۱۹۹ ۲۳۹
۱۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ نماز ظهرو پشت تو با یه دل شکسته خوندم شور ۴.۹ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۲۲۴ ۱۶۰
۱۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ دل پر آهه طفل سه‌ ساله تو نزدیک یه ماهه زمینه ۵.۸ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۱۰۱ ۱۵۳
۲۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای قوم به حج رفته کجایید زمینه ۴.۳ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۱۴۸ ۱۷۰
۲۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا رقیه ذکر بین‌ المللی شور ۴ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۲۱۹ ۲۰۹
۲۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ به‌ به چه شکوهی داره شور ۲.۹ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۱۴۸ ۱۸۴
۲۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ اسممو نوشتن و مچاله کردم شور ۳.۱ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۱۰۵ ۱۷۰
۲۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ هرکی بهش رو بزنه شور ۲.۹ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۱۷۵ ۱۵۶
۲۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ می‌خوام نگات کنم اگه بذاره سیل اشکام شور ۴.۵ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۲۳ ۱۲۶
۲۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ تا رفتم از حال گوشواره خلخال گم کردم شور ۵.۹ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۱۲۴ ۱۸۶
۲۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ از خودم یاد گرفتن که فدای تو بشن زمینه ۵.۲ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۱۰۱ ۱۲۸
۲۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ من محمدم پسر زینبم زمینه ۴.۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۹۲ ۱۲۸
۲۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ با وهب که تو یه حد نیستم شور ۴.۷ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۱۳۶ ۱۴۸
۳۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ از گهواره تا گور عرض سلام شور ۳.۲ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۶۹۵ ۲۳۶
۳۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای نیزه گردان علی شور ۳.۱ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۱۹۷ ۳۹۹
۳۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ پای غمت گیرم حسین شور ۵.۵ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۱۳۰ ۱۶۵
۳۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ من عبداللهم درسته نوجوونم زمینه ۵.۷ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۵۴ ۱۲۸
۳۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ بریده باد زبانی شکسته باد دهانی زمینه ۳.۹ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۷۵ ۱۱۳
۳۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ سالار امام حسنه شور ۵.۲ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۱۰۴ ۱۷۶
۳۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ ذکر جانم ثارالله شور ۳.۹ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۲۳۳ ۱۷۶
۳۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ چادر عربی که به سر می‌ کنی شور ۲.۹ ۲:۳۳ ۰ ۰ ۱۵۱ ۱۹۸
۳۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای جان جهان و به قلبم ضربان شور ۳.۷ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۱۲۰ ۲۵۳
۳۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ دورامو زدم دوباره برگشتم شور ۵.۸ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۶۹ ۱۴۹
۴۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ بارون علی می باره پشت سرت محزون علی زمینه ۱۰ ۱۰:۱۹ ۰ ۰ ۱۱۰ ۱۰۸
۴۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ الفرار الفرار اکبر آمد شکار زمینه ۴.۱ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۲۱۵ ۱۳۲
۴۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ گویم به تمام خلق زمینه ۴.۷ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۱۰۸ ۱۰۰
۴۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ نوشته خدا رو قلبم امیری حسین شور ۶.۴ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۸۵ ۱۴۰
۴۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ پدر بده اذن میدون شور ۴.۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۵۴ ۱۳۷
۴۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ الله اکبر لشکر دشمن کفار چه پریشان شده شور ۳.۵ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۲۸۸ ۱۴۲
۴۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ فَمَن یَمُت یَرنی شنیدم از دو لبت شور ۴.۵ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۳۹ ۱۳۳
۴۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای بال و پرم عباس زمینه ۳.۱ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۱۲۹ ۱۱۳
۴۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ پناه حرم تکیه گاه حرم زمینه ۴.۹ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۱۵۸ ۱۱۲
۴۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ عطرت از حرم بیرون می زنه زمینه ۵.۳ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۷۶ ۱۰۶
۵۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ چی شده گرفته دل آسمون زمینه ۵.۷ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۹۵ ۱۰۱
۵۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ هوامو داشته باش شور ۳.۶ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۷۸ ۱۱۸
۵۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ همیشه با شکوه و با احساس شور ۳.۴ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۱۲۵ ۱۱۸
۵۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ به رسم ادب زدم زانو شور ۵ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۱۱۳ ۱۱۶
۵۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ فنادی بارض و سماء جاء القمر شور ۳.۴ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۱۹۶ ۱۳۲
۵۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ رویت نمکی لعلت شکری شور ۳.۲ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۱۱۶ ۱۱۹
۵۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا اخا ادرک اخا بیا تو علقمه گیر افتادم شور ۵.۹ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۱۲۷ ۱۲۱
۵۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ الهی که خواهر جدا از برادر نباشه زمینه ۴.۷ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۳۴۰ ۱۵۲
۵۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ یالیتنا کنا معک دارم تو دنیا غرق میشم حسین کمک شور ۵.۴ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۴۹۵ ۱۹۰
۵۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ یه سالی میشه نتونستم تو روضت خوب ببارم شور ۴.۸ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۱۳۴ ۱۲۱
۶۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ قیام می کنم شور ۶ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۵۶۲ ۱۹۱
۶۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ روایته واقعیته شور ۲.۶ ۲:۱۷ ۰ ۰ ۱۴۳ ۱۲۵
۶۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا شور ۳.۹ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۴۷۸ ۱۸۳
۶۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ سر تو نقش فلک نقش بیابون بدنت شور ۵.۴ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۰۵ ۱۱۷
۶۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ تیر اونقده خوردی رو اسب داری میری از حال شور ۴.۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۵۲ ۱۴۳
۶۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ جدال می کنن شور ۵.۶ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۲۵۳ ۱۵۶