گلچین محرم ۱۴۰۱

گلچین محرم ۱۴۰۱

از وحید شکری، ۶۵ قطعه، ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ تنها می کشی تا نفس‌ های آخرتو زمینه ۶.۲ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۱۸۶۷ ۵۴۴
۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ به کی بگم کوفه بی‌ رحمه زمینه ۵.۶ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۷۳۹ ۳۹۸
۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ همه هستن از آدم تا خاتم زمینه ۳.۲ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۵۴۶ ۴۰۱
۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ رسیده از راه محرم شور ۶.۶ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۸۲۴ ۴۳۶
۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ طلیعه غم اومد شور ۴.۴ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۵۳۶ ۳۷۰
۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ السلام ای ماه حرم شور ۴.۶ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۶۴۶ ۴۲۱
۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا هو الغالب یا هو الکامل شور ۴.۵ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۹۲۴ ۵۷۳
۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ حالم عوض میشه با یک دم روضه شور ۵ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۴۷۷ ۳۶۶
۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ عالم پی چشماشه شور ۳.۳ ۳:۰۰ ۰ ۰ ۵۳۵ ۴۲۶
۱۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ ابروانو ببین درهم گره خورده شور ۳.۶ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۵۷۷ ۴۰۱
۱۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ تنم مونده کوفه و دلم میره کربلا شور ۴.۴ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۳۲۳ ۳۰۷
۱۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ چه کاروانی چه عاشقانی زمینه ۶.۸ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۳۳۴ ۳۰۱
۱۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ عشقت همراه منه از گهواره تا لحد شور ۴.۲ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۴۰۷ ۵۴۹
۱۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ بی معلمه عالمه ترین شور ۶.۴ ۶:۲۶ ۰ ۰ ۴۸۹ ۳۳۸
۱۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای استاد فن خطابه شور ۳.۲ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۳۶۹ ۳۰۵
۱۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ و صلی الله علیک شور ۳.۲ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۵۲۹ ۳۳۱
۱۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ اذا وقعت الواقعه زیر و رو می کنه میدانو شور ۴.۶ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۵۸۵ ۴۱۸
۱۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ نماز ظهرو پشت تو با یه دل شکسته خوندم شور ۴.۹ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۳۷۲ ۲۸۲
۱۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ دل پر آهه طفل سه‌ ساله تو نزدیک یه ماهه زمینه ۵.۸ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۲۵۰ ۲۶۹
۲۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای قوم به حج رفته کجایید زمینه ۴.۳ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۲۹۴ ۳۰۱
۲۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا رقیه ذکر بین‌ المللی شور ۴ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۶۵۱ ۳۸۱
۲۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ به‌ به چه شکوهی داره شور ۲.۹ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۳۳۷ ۳۲۲
۲۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ اسممو نوشتن و مچاله کردم شور ۳.۱ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۲۳۰ ۲۸۸
۲۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ هرکی بهش رو بزنه شور ۲.۹ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۳۲۱ ۲۸۵
۲۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ می‌خوام نگات کنم اگه بذاره سیل اشکام شور ۴.۵ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۲۵۴ ۲۴۸
۲۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ تا رفتم از حال گوشواره خلخال گم کردم شور ۵.۹ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۲۸۶ ۳۰۳
۲۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ از خودم یاد گرفتن که فدای تو بشن زمینه ۵.۲ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۲۱۱ ۲۴۲
۲۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ من محمدم پسر زینبم زمینه ۴.۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۲۴۷ ۲۳۶
۲۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ با وهب که تو یه حد نیستم شور ۴.۷ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۷۴ ۲۵۶
۳۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ از گهواره تا گور عرض سلام شور ۳.۲ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۱۳۹۰ ۴۰۰
۳۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای نیزه گردان علی شور ۳.۱ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۵۸۲ ۵۹۶
۳۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ پای غمت گیرم حسین شور ۵.۵ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۲۴۹ ۲۹۱
۳۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ من عبداللهم درسته نوجوونم زمینه ۵.۷ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۲۲۰ ۲۲۶
۳۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ بریده باد زبانی شکسته باد دهانی زمینه ۳.۹ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۲۰۶ ۲۲۷
۳۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ سالار امام حسنه شور ۵.۲ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۲۴۲ ۲۸۷
۳۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ ذکر جانم ثارالله شور ۳.۹ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۳۵۷ ۳۰۳
۳۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ چادر عربی که به سر می‌ کنی شور ۲.۹ ۲:۳۳ ۰ ۰ ۵۵۸ ۳۶۶
۳۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای جان جهان و به قلبم ضربان شور ۳.۷ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۲۵۹ ۴۳۹
۳۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ دورامو زدم دوباره برگشتم شور ۵.۸ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۱۳۸ ۲۴۵
۴۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ بارون علی می باره پشت سرت محزون علی زمینه ۱۰ ۱۰:۱۹ ۰ ۰ ۳۲۱ ۲۲۳
۴۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ الفرار الفرار اکبر آمد شکار زمینه ۴.۱ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۴۴۹ ۲۵۵
۴۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ گویم به تمام خلق زمینه ۴.۷ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۴۸۶ ۲۶۰
۴۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ نوشته خدا رو قلبم امیری حسین شور ۶.۴ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۲۵۷ ۲۶۵
۴۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ پدر بده اذن میدون شور ۴.۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۳۶۸ ۲۵۵
۴۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ الله اکبر لشکر دشمن کفار چه پریشان شده شور ۳.۵ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۷۰۰ ۲۸۳
۴۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ فَمَن یَمُت یَرنی شنیدم از دو لبت شور ۴.۵ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۸۴۵ ۳۵۲
۴۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای بال و پرم عباس زمینه ۳.۱ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۲۷۶ ۲۳۲
۴۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ پناه حرم تکیه گاه حرم زمینه ۴.۹ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۳۴۴ ۲۴۸
۴۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ عطرت از حرم بیرون می زنه زمینه ۵.۳ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۲۳۹ ۲۳۲
۵۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ چی شده گرفته دل آسمون زمینه ۵.۷ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۲۴۳ ۱۹۶
۵۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ هوامو داشته باش شور ۳.۶ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۱۹۳ ۲۲۳
۵۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ همیشه با شکوه و با احساس شور ۳.۴ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۲۳۸ ۲۱۴
۵۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ به رسم ادب زدم زانو شور ۵ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۲۲۲ ۲۲۶
۵۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ فنادی بارض و سماء جاء القمر شور ۳.۴ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۳۲۲ ۲۵۳
۵۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ رویت نمکی لعلت شکری شور ۳.۲ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۳۰۹ ۲۲۸
۵۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا اخا ادرک اخا بیا تو علقمه گیر افتادم شور ۵.۹ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۲۹۹ ۲۳۹
۵۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ الهی که خواهر جدا از برادر نباشه زمینه ۴.۷ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۵۹۲ ۲۸۰
۵۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ یالیتنا کنا معک دارم تو دنیا غرق میشم حسین کمک شور ۵.۴ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۱۸۰۳ ۵۱۲
۵۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ یه سالی میشه نتونستم تو روضت خوب ببارم شور ۴.۸ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۲۲۵ ۲۲۰
۶۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ قیام می کنم شور ۶ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۸۰۲ ۳۱۹
۶۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ روایته واقعیته شور ۲.۶ ۲:۱۷ ۰ ۰ ۲۸۶ ۲۴۰
۶۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ چه خوبه کربلا مخصوصا غروب کربلا شور ۳.۹ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۳۸۷۵ ۸۰۰
۶۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ سر تو نقش فلک نقش بیابون بدنت شور ۵.۴ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۰۸۰ ۳۶۴
۶۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ تیر اونقده خوردی رو اسب داری میری از حال شور ۴.۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۴۰۱ ۲۶۲
۶۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ جدال می کنن شور ۵.۶ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۵۸۴ ۳۱۱