گلچین محرم ۱۴۰۱

گلچین محرم ۱۴۰۱

از حسن عطایی، ۸۲ قطعه، ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ از همین شب اول باید دیوونه باشم زمینه ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۱۰۳۷ ۳۸۶
۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ بلا گذشت خوشبحال اون که جز به حرف دل گوش نکرد شور ۳.۵ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۶۰۸ ۲۲۳
۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای نعم الامیر ای فنا ناپذیر اباعبدالله شور ۳.۱ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۴۳۵ ۲۲۱
۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ برگرد مدینه کوفه شده مرکز بغض و کینه واحد ۳.۵ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۲۳۵ ۱۵۶
۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ آروم آروم آروم می باره بارون نم نم واحد ۳.۳ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۳۹۰ ۱۸۸
۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ روضه تو خودش سفینه النجاته شور ۳.۸ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۲۷۰ ۱۹۱
۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ کل جوونیمو می ریزم به پات بغل بغل شور ۴.۲ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۳۰۶ ۲۰۵
۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ اگه آثار مرگ در من دیدید شور ۳.۳ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۲۱۵ ۱۹۰
۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ آقا سلام قدم گذاشتی روی چشام زمینه ۶.۴ ۶:۴۱ ۰ ۰ ۲۴۵ ۱۶۵
۱۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ دوباره توی روضه ها نسیم ماتمش اومد شور ۲.۸ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۱۱۸ ۱۷۷
۱۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ ذکر روز و شب هام یا اباعبدالله شور ۳ ۲:۵۷ ۰ ۰ ۱۹۵ ۱۹۲
۱۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ آخر رسیدم به روضه با دیده تر رسیدم واحد ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۹۶ ۱۲۵
۱۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ مرکز ثقل عالمین کرب و بلاست واحد ۳.۶ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۱۴۷ ۱۳۹
۱۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ آه ابی عبدالله شور ۳ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۱۶۵ ۱۷۵
۱۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ دو سقا داره لشکر حسین شور ۲.۹ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۱۷۵ ۱۶۵
۱۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ السلام تشنه لب کربلا شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۹۵ ۱۵۰
۱۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ آهای عمه زینب چشام به راهه زمینه ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۰۴ ۱۳۰
۱۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ من واسه چی خودم رو می گیرم شور ۲.۵ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۴۷
۱۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ طلا نشه هر کسی نزده به سینه سنگ محک تو رو شور ۳ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۹۰ ۱۳۲
۲۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ حالم خرابه چند روزه جامون دادن تو خرابه واحد ۴ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۸۵ ۱۴۶
۲۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ نوای بی نوا نوای کربلاست واحد ۲.۶ ۲:۳۲ ۰ ۰ ۱۰۹ ۱۳۷
۲۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ بابا وقتشه که حالا بیرق عمو رو بسپاری به من شور ۲.۳ ۲:۱۴ ۰ ۰ ۱۱۳ ۲۱۱
۲۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ سقای رقیه دنیای رقیه شور ۲.۳ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۱۴۱ ۲۰۲
۲۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ حال دل من زاره شور ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۹۵ ۱۴۴
۲۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ خون دلش دیگه دلش گرفته زیاد شور ۲.۳ ۲:۱۱ ۰ ۰ ۷۰ ۱۳۴
۲۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ بدون واهمه ایم ما زمینه ۴.۸ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۵۶ ۱۱۶
۲۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ آقام‌ آقام آقام می دونی که می خوام شور ۲.۷ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۱۰۷ ۱۲۰
۲۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ افتخار دارم نوکر حسینم شور ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۷۹ ۱۲۶
۲۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای عشق مادر واحد ۲.۸ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۵۵ ۹۸
۳۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ چلچراغ نور ابی‌ عبدالله است واحد ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۵۱ ۱۰۲
۳۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ لرزوند مسجد امویو شور ۲.۴ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۱۴۴ ۱۳۱
۳۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ علم تو میدون زدی به استواری کوه شور ۳.۸ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۵۷ ۱۱۴
۳۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ می‌ بینم عمومو میگه یار ندارم زمینه ۵.۳ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۵۷ ۱۰۶
۳۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ جونم همون غلام سیاه و نوکرت شور ۲.۹ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۴۴ ۱۰۹
۳۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ کرامتت رو همه می دونن شور ۲.۴ ۲:۲۱ ۰ ۰ ۹۳ ۱۱۸
۳۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ جنجاله عمه دشمن می بینی چه خوشحاله عمه شور ۲.۹ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۶۴ ۱۱۶
۳۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ خونه امید من حرم حسین‌ جانه واحد ۳.۳ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۸۴ ۱۱۸
۳۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا حبیب یار قدیمیو اولین پیر غلام شه کربلا شور ۳.۷ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۵۲ ۱۱۶
۳۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ ترس افتاده توی دل لشکر شور ۳.۳ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۸۱ ۱۲۶
۴۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ حال خرابم رو میشه تو روضه رو به راه کرده شور ۲.۵ ۲:۲۸ ۰ ۰ ۵۹ ۱۰۷
۴۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ حرز بازوش نامه حسن زمینه ۵ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۵۹ ۱۱۲
۴۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ تو با رفیقایی که داشتم تا به حالا فرق می‌ کنی شور ۳.۶ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۶۷ ۱۲۰
۴۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ اول نوه نبی مکرم شور ۲.۵ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۳۳ ۱۱۴
۴۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ افتادی رو خاک از ناله تو پریشونه افلاک واحد ۳.۲ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۴۳ ۹۸
۴۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ بی‌ پناهم اما هستم در پناه حسین واحد ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۴۲ ۱۲۲
۴۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ عمامه نبی رو بسته بر سر شور ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۹۲ ۱۱۰
۴۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ماه بی‌ تکرار علمدار شور ۲.۷ ۲:۳۸ ۰ ۰ ۷۳ ۱۱۹
۴۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ پیر می کنه داغ تو جوونو شور ۴.۳ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۲۰۶۹ ۳۲۰
۴۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ لالا لالا بخواب گل نخورده آب زمینه ۵.۱ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۱۱۵ ۱۱۳
۵۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ شب جمعه چه زیارت حرم می‌ چسبه شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۶۸ ۱۲۹
۵۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ جونم برات بگه یه وقتایی خیلی دلم می‌ گیره شور ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۳۷ ۱۰۷
۵۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ لالا لالایی یکم بخند حالا که اون بالایی واحد ۳.۱ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۷۴ ۱۱۰
۵۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ من آمدم گدایی بر در خانت ای جان واحد ۳.۱ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۴۶ ۹۸
۵۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ ابراهیم بت شکن شور ۳.۵ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۳۸ ۱۱۳
۵۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ صدای نفس های تو ترسوندم شور ۲.۶ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۴۵ ۱۱۳
۵۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ می‌ گفت که من جان پیمبرم شور ۲.۳ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۲۵ ۹۹
۵۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ناله کشیده شد وقت خسوف ماه زمینه ۶.۸ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۵۸ ۱۱۲
۵۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ بی آبرو اومدم شور ۲.۷ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۱۳۵ ۱۳۴
۵۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ از پیرغلامای تو خضر پیغمبر شور ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۵۲ ۱۱۱
۶۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ دونه به دونه اعضای تو رو زمین واژگونه واحد ۳.۲ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۳۱ ۹۶
۶۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ جونم به کربلا که نداره حس غربت واحد ۲.۸ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۸۱ ۱۰۴
۶۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ پیرمرداشون میگن که پیمبر اومده شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۷۴ ۱۱۳
۶۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ رفاقت کرده اگه شب تا صبح پیش خدا سر کرد شور ۳.۷ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۴۹ ۱۱۰
۶۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ چه اوضاعی شده آقا شور ۳.۶ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۱۰۱ ۱۲۳
۶۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ ماه حرم افتاده بر زمین زمینه ۵ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۴۷ ۱۱۲
۶۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ دلمو بردی اولین بار که منو حرم آوردی شور ۴.۶ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۵۴ ۱۱۵
۶۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ابو علی خودمونی دوست دارم صدات کنم شور ۲.۷ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۷۲ ۱۳۰
۶۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ پاشو علمدار پاشو منو با غمت تنها نگذار واحد ۳.۵ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۷۶ ۱۰۲
۶۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ علمداره آقا سپهداره آقا واحد ۴.۷ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۵۹ ۱۰۴
۷۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ عقب‌ عقب رفته دشمن تبهکار واحد ۴ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۶۰ ۱۰۴
۷۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ قمر منیر زیبا تو شبای عمرم هستی واحد ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۸۷ ۱۱۲
۷۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ طوفان اولور شور ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۸۲ ۱۲۱
۷۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ ببین که من از کار افتادم شور ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۱۲۸ ۱۱۵
۷۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای خسته‌ تر از خسته زمینه ۵.۶ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۶۲ ۱۱۴
۷۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ رحمت خدا شوکت نبی شور ۴.۸ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۴۶ ۱۱۴
۷۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ رابطه منو تو جوریه شور ۲.۴ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۶۲ ۱۱۶
۷۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ لب تشنه بی‌ حال با پهلو انداختنت توی گودال واحد ۳.۲ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۶۵ ۱۲۰
۷۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ اشک تو روضه تو آب حیات واحد ۴.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۵۰ ۱۱۵
۷۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ آه ای عشق من عشق روزای بچگیم شور ۲.۷ ۲:۴۰ ۰ ۰ ۱۱۲ ۱۳۲
۸۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ زینب مث یه کوه سیاره شور ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۳۷ ۱۳۲
۸۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا رسول‌ الله کشته شد پسرت شور ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۴۹ ۱۱۷
۸۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ آتیش آتیش خیمه خیمه خیمه شور ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۱۴۱ ۱۳۱