گلچین محرم ۱۴۰۱

گلچین محرم ۱۴۰۱

از حسن عطایی، ۸۲ قطعه، ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ از همین شب اول باید دیوونه باشم زمینه ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۳۱۱۴ ۸۶۶
۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ بلا گذشت خوشبحال اون که جز به حرف دل گوش نکرد شور ۳.۵ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۱۹۰۴ ۵۳۸
۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای نعم الامیر ای فنا ناپذیر اباعبدالله شور ۳.۱ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۱۴۵۱ ۴۹۷
۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ برگرد مدینه کوفه شده مرکز بغض و کینه واحد ۳.۵ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۸۴۶ ۳۵۸
۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ آروم آروم آروم می باره بارون نم نم واحد ۳.۳ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۱۱۲۲ ۴۵۷
۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ روضه تو خودش سفینه النجاته شور ۳.۸ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۸۹۱ ۴۰۶
۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ کل جوونیمو می ریزم به پات بغل بغل شور ۴.۲ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۲۵۲ ۴۹۵
۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ اگه آثار مرگ در من دیدید شور ۳.۳ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۶۹۰ ۳۹۳
۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ آقا سلام قدم گذاشتی روی چشام زمینه ۶.۴ ۶:۴۱ ۰ ۰ ۷۵۵ ۳۸۰
۱۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ دوباره توی روضه ها نسیم ماتمش اومد شور ۲.۸ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۵۲۳ ۳۵۹
۱۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ ذکر روز و شب هام یا اباعبدالله شور ۳ ۲:۵۷ ۰ ۰ ۶۹۶ ۴۱۱
۱۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ آخر رسیدم به روضه با دیده تر رسیدم واحد ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۴۲۷ ۲۹۱
۱۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ مرکز ثقل عالمین کرب و بلاست واحد ۳.۶ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۵۳۳ ۳۱۴
۱۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ آه ابی عبدالله شور ۳ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۵۴۰ ۳۶۵
۱۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ دو سقا داره لشکر حسین شور ۲.۹ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۶۴۶ ۳۷۵
۱۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ السلام تشنه لب کربلا شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۳۹۱ ۳۱۶
۱۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ آهای عمه زینب چشام به راهه زمینه ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۴۷۸ ۲۹۷
۱۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ من واسه چی خودم رو می گیرم شور ۲.۵ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۳۶۲ ۲۹۷
۱۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ طلا نشه هر کسی نزده به سینه سنگ محک تو رو شور ۳ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۲۷۱ ۲۶۹
۲۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ حالم خرابه چند روزه جامون دادن تو خرابه واحد ۴ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۳۶۰ ۲۹۵
۲۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ نوای بی نوا نوای کربلاست واحد ۲.۶ ۲:۳۲ ۰ ۰ ۳۸۵ ۲۹۸
۲۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ بابا وقتشه که حالا بیرق عمو رو بسپاری به من شور ۲.۳ ۲:۱۴ ۰ ۰ ۴۵۰ ۳۹۹
۲۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ سقای رقیه دنیای رقیه شور ۲.۳ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۵۵۳ ۳۶۸
۲۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ حال دل من زاره شور ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۳۵۲ ۲۹۲
۲۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ خون دلش دیگه دلش گرفته زیاد شور ۲.۳ ۲:۱۱ ۰ ۰ ۲۲۷ ۲۵۲
۲۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ بدون واهمه ایم ما زمینه ۴.۸ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۲۱۹ ۲۴۷
۲۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ آقام‌ آقام آقام می دونی که می خوام شور ۲.۷ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۲۹۵ ۲۴۸
۲۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ افتخار دارم نوکر حسینم شور ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۳۳۹ ۲۶۱
۲۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای عشق مادر واحد ۲.۸ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۲۰۱ ۲۱۶
۳۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ چلچراغ نور ابی‌ عبدالله است واحد ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۲۵۷ ۲۲۵
۳۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ لرزوند مسجد امویو شور ۲.۴ ۲:۲۰ ۰ ۰ ۳۳۱ ۲۵۹
۳۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ علم تو میدون زدی به استواری کوه شور ۳.۸ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۲۵۰ ۲۳۵
۳۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ می‌ بینم عمومو میگه یار ندارم زمینه ۵.۳ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۲۴۸ ۲۱۷
۳۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ جونم همون غلام سیاه و نوکرت شور ۲.۹ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۱۴۹ ۲۰۶
۳۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ کرامتت رو همه می دونن شور ۲.۴ ۲:۲۱ ۰ ۰ ۲۴۶ ۲۲۶
۳۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ جنجاله عمه دشمن می بینی چه خوشحاله عمه شور ۲.۹ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۲۵۵ ۲۲۶
۳۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ خونه امید من حرم حسین‌ جانه واحد ۳.۳ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۲۹۹ ۲۶۴
۳۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا حبیب یار قدیمیو اولین پیر غلام شه کربلا شور ۳.۷ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۱۸۱ ۲۲۱
۳۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ ترس افتاده توی دل لشکر شور ۳.۳ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۲۴۰ ۲۵۱
۴۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ حال خرابم رو میشه تو روضه رو به راه کرده شور ۲.۵ ۲:۲۸ ۰ ۰ ۲۰۸ ۲۱۶
۴۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ حرز بازوش نامه حسن زمینه ۵ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۱۹۶ ۲۳۰
۴۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ تو با رفیقایی که داشتم تا به حالا فرق می‌ کنی شور ۳.۶ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۱۷۹ ۲۲۵
۴۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ اول نوه نبی مکرم شور ۲.۵ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۲۱۲ ۲۲۴
۴۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ افتادی رو خاک از ناله تو پریشونه افلاک واحد ۳.۲ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۱۹۴ ۲۱۱
۴۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ بی‌ پناهم اما هستم در پناه حسین واحد ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۲۴۱ ۲۳۸
۴۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ عمامه نبی رو بسته بر سر شور ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۴۰ ۲۱۲
۴۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ماه بی‌ تکرار علمدار شور ۲.۷ ۲:۳۸ ۰ ۰ ۲۷۰ ۲۲۸
۴۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ پیر می کنه داغ تو جوونو شور ۴.۳ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۲۲۶۳ ۴۴۹
۴۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ لالا لالا بخواب گل نخورده آب زمینه ۵.۱ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۴۵۱ ۲۶۷
۵۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ شب جمعه چه زیارت حرم می‌ چسبه شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۳۳۶ ۲۵۶
۵۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ جونم برات بگه یه وقتایی خیلی دلم می‌ گیره شور ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۲۵۱ ۲۲۶
۵۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ لالا لالایی یکم بخند حالا که اون بالایی واحد ۳.۱ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۲۹۶ ۲۲۳
۵۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ من آمدم گدایی بر در خانت ای جان واحد ۳.۱ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۱۷۷ ۱۹۹
۵۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ ابراهیم بت شکن شور ۳.۵ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۲۹۱ ۲۲۲
۵۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ صدای نفس های تو ترسوندم شور ۲.۶ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۱۹۶ ۲۱۵
۵۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ می‌ گفت که من جان پیمبرم شور ۲.۳ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۸۴
۵۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ناله کشیده شد وقت خسوف ماه زمینه ۶.۸ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۲۵۷ ۲۱۷
۵۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ بی آبرو اومدم شور ۲.۷ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۵۱۱ ۳۱۸
۵۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ از پیرغلامای تو خضر پیغمبر شور ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۳۲ ۲۰۱
۶۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ دونه به دونه اعضای تو رو زمین واژگونه واحد ۳.۲ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۲۲۷ ۱۹۶
۶۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ جونم به کربلا که نداره حس غربت واحد ۲.۸ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۳۱۱ ۲۲۵
۶۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ پیرمرداشون میگن که پیمبر اومده شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۲۴۷ ۲۱۶
۶۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ رفاقت کرده اگه شب تا صبح پیش خدا سر کرد شور ۳.۷ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۴۷۹ ۲۲۷
۶۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ چه اوضاعی شده آقا شور ۳.۶ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۳۵۸ ۲۳۹
۶۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ ماه حرم افتاده بر زمین زمینه ۵ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۲۳۸ ۲۴۲
۶۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ دلمو بردی اولین بار که منو حرم آوردی شور ۴.۶ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۳۶۶ ۲۵۲
۶۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ ابو علی خودمونی دوست دارم صدات کنم شور ۲.۷ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۴۸۰ ۲۹۸
۶۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ پاشو علمدار پاشو منو با غمت تنها نگذار واحد ۳.۵ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۲۶۱ ۲۱۳
۶۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ علمداره آقا سپهداره آقا واحد ۴.۷ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۲۲۱ ۲۲۶
۷۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ عقب‌ عقب رفته دشمن تبهکار واحد ۴ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۲۵۳ ۲۱۴
۷۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ قمر منیر زیبا تو شبای عمرم هستی واحد ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۴۹۹ ۳۰۰
۷۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ طوفان اولور شور ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۳۱۹ ۲۳۵
۷۳ گلچین محرم ۱۴۰۱ ببین که من از کار افتادم شور ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۲۵۱ ۲۱۲
۷۴ گلچین محرم ۱۴۰۱ ای خسته‌ تر از خسته زمینه ۵.۶ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۲۵۰ ۲۴۲
۷۵ گلچین محرم ۱۴۰۱ رحمت خدا شوکت نبی شور ۴.۸ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۱۶۸ ۲۱۰
۷۶ گلچین محرم ۱۴۰۱ رابطه منو تو جوریه شور ۲.۴ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۲۴۲ ۲۲۷
۷۷ گلچین محرم ۱۴۰۱ لب تشنه بی‌ حال با پهلو انداختنت توی گودال واحد ۳.۲ ۳:۰۸ ۰ ۰ ۲۸۴ ۲۴۰
۷۸ گلچین محرم ۱۴۰۱ اشک تو روضه تو آب حیات واحد ۴.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۲۷۱ ۲۴۳
۷۹ گلچین محرم ۱۴۰۱ آه ای عشق من عشق روزای بچگیم شور ۲.۷ ۲:۴۰ ۰ ۰ ۲۹۰ ۲۴۰
۸۰ گلچین محرم ۱۴۰۱ زینب مث یه کوه سیاره شور ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۳۳۸ ۲۴۹
۸۱ گلچین محرم ۱۴۰۱ یا رسول‌ الله کشته شد پسرت شور ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۳۴۲ ۲۴۲
۸۲ گلچین محرم ۱۴۰۱ آتیش آتیش خیمه خیمه خیمه شور ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۴۶۶ ۲۸۱