آلبوم حزن شریف | محرم ۱۴۰۱

آلبوم حزن شریف | محرم ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۱۱ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ آلبوم حزن شریف | محرم ۱۴۰۱ پیغام کربلا زمینه ۴.۵ ۱:۴۵ ۰ ۰ ۷۱۳ ۳۵۷
۲ آلبوم حزن شریف | محرم ۱۴۰۱ شاه سلام علیك زمینه ۸.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۴۵۶ ۳۲۳
۳ آلبوم حزن شریف | محرم ۱۴۰۱ عمود خیمه ها زمینه ۵.۹ ۲:۲۳ ۰ ۰ ۳۷۷ ۲۸۶
۴ آلبوم حزن شریف | محرم ۱۴۰۱ بالا بلند بابا زمینه ۹.۸ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۳۵۹ ۳۱۳