آلبوم محرم ۱۴۰۱

آلبوم محرم ۱۴۰۱

از سجاد محمدی، ۵ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ آلبوم محرم ۱۴۰۱ قیام می کنم شور ۲.۸ ۲:۰۰ ۰ ۰ ۳۱۵۵ ۱۰۴۷
۲ آلبوم محرم ۱۴۰۱ اینجا ایرانه و دورم از کربلا زمینه ۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۱۶۸۷ ۶۸۰
۳ آلبوم محرم ۱۴۰۱ شنیدی یا نه میگم برات زمینه ۴.۱ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۱۵۱۴ ۵۴۷
۴ آلبوم محرم ۱۴۰۱ به نام خدا از حسین به عاشقای کربلا زمینه ۴.۱ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۱۳۷۴ ۶۴۲
۵ آلبوم محرم ۱۴۰۱ تو دل بارون شور ۳ ۲:۰۸ ۰ ۰ ۱۷۰۰ ۶۱۳