محرم ۱۴۰۱

محرم ۱۴۰۱

از سيد محمد الحسينى، ۶ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ محرم ۱۴۰۱ کاروان شاه | فارسی ، عربی شور ۴.۶ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۱۲۱۷ ۳۶۹
۲ محرم ۱۴۰۱ ثورة مشایة | فارسی ، عربی واحد ۶.۶ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۶۰۴ ۳۶۷
۳ محرم ۱۴۰۱ اولاد الرضا | فارسی ، عربی واحد ۵.۲ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۲۶۸ ۲۴۴
۴ محرم ۱۴۰۱ چه دشوار است پیمودن به هجران تو منزل ها واحد ۱.۸ ۱:۴۰ ۰ ۰ ۵۱۲ ۲۵۰
۵ محرم ۱۴۰۱ ای ساکن کرب و بلا ای باعث شور و شعور واحد ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۳۷۷ ۲۵۶
۶ محرم ۱۴۰۱ هلال غم قد من را کمان دیدی واحد ۲.۷ ۲:۴۳ ۰ ۰ ۴۷۲ ۲۵۷