محرم ۱۴۰۱

محرم ۱۴۰۱

از سيد محمد الحسينى، ۶ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ محرم ۱۴۰۱ کاروان شاه | فارسی ، عربی شور ۴.۶ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۲۶۹۹ ۷۰۳
۲ محرم ۱۴۰۱ ثورة مشایة | فارسی ، عربی واحد ۶.۶ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۱۵۷۲ ۱۰۳۴
۳ محرم ۱۴۰۱ اولاد الرضا | فارسی ، عربی واحد ۵.۲ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۷۰۹ ۷۰۰
۴ محرم ۱۴۰۱ چه دشوار است پیمودن به هجران تو منزل ها واحد ۱.۸ ۱:۴۰ ۰ ۰ ۱۲۰۵ ۶۸۵
۵ محرم ۱۴۰۱ ای ساکن کرب و بلا ای باعث شور و شعور واحد ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۲۰۹۹ ۱۵۰۶
۶ محرم ۱۴۰۱ هلال غم قد من را کمان دیدی واحد ۲.۷ ۲:۴۳ ۰ ۰ ۱۰۳۶ ۶۹۳