شب تاسوعا ۱۴۰۱

شب تاسوعا ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۴۰۱ برای آنکه نمیریم دم اباالفضل است روضه ۴.۳ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۶۱۹ ۳۹۲
۲ شب تاسوعا ۱۴۰۱ پاشیده‌اند روی تو را پهلوی تو را روضه ۳.۷ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۴۴۴ ۳۶۳
۳ شب تاسوعا ۱۴۰۱ هو اللیث زمینه ۳.۴ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۶۹۴ ۵۸۳
۴ شب تاسوعا ۱۴۰۱ قمر آل‌ الله سپر ثارالله زمینه ۸.۱ ۸:۴۰ ۰ ۰ ۹۱۴ ۶۳۳
۵ شب تاسوعا ۱۴۰۱ دل به دریا زد و دریای دعا پشت سرش واحد ۳.۹ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۵۴۱ ۴۵۸
۶ شب تاسوعا ۱۴۰۱ ایها الساقی ایها الراقی واحد ۲.۳ ۲:۲۱ ۰ ۰ ۵۲۳ ۴۳۵