شب پنجم محرم ۱۴۰۱

شب پنجم محرم ۱۴۰۱

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ می باره اشک چشامو زمینه ۷.۵ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۳۰۰۷ ۹۵۲
۲ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ بقیعو باید مث عرش کنن شور ۵.۶ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۱۷۳۲ ۶۵۳
۳ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ زندگی با تو بهشته با تو روبراهم واحد ۶.۴ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۱۷۷۳ ۶۸۶
۴ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ دوری از شما عمر ما رو کم می کنه شور ۵.۱ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۱۸۹۸ ۷۳۹