شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱

شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ تو سختیا هوامو داره از قدیم زمینه ۷.۷ ۸:۰۶ ۰ ۰ ۵۰۱ ۲۱۳
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ نگاهت بس که جذابه زمینه ۵.۹ ۶:۰۳ ۰ ۰ ۴۲۸ ۲۰۵
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ بمیرم که امشب آقام حضرت صادق حتی یه زائر نداره زمینه ۱۰.۱ ۱۰:۴۳ ۰ ۰ ۲۷۲ ۱۴۷
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ از اول نبضم نام دلارام تو بود شور ۳.۴ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۷۵۴ ۲۷۲
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ می دونم تو دونه دونه اشکامو دیدی آقاجون واحد ۴.۸ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۳۹۷ ۱۷۸