شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱

شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ تو سختیا هوامو داره از قدیم زمینه ۷.۷ ۸:۰۶ ۰ ۰ ۱۰۵۰ ۶۸۵
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ نگاهت بس که جذابه زمینه ۵.۹ ۶:۰۳ ۰ ۰ ۹۶۲ ۶۸۴
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ بمیرم که امشب آقام حضرت صادق حتی یه زائر نداره زمینه ۱۰.۱ ۱۰:۴۳ ۱ ۱ ۷۱۴ ۵۰۰
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ از اول نبضم نام دلارام تو بود شور ۳.۴ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۲۱۲۹ ۸۶۹
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ می دونم تو دونه دونه اشکامو دیدی آقاجون واحد ۴.۸ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۸۶۹ ۶۰۱