شب ۲۶ رمضان ۱۴۰۱

شب ۲۶ رمضان ۱۴۰۱

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۵۶ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب ۲۶ رمضان ۱۴۰۱ سایت از سرم زیاده زمینه ۵ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۳۹۲ ۲۱۷
۲ شب ۲۶ رمضان ۱۴۰۱ توی شب های تنهایی زمینه ۸.۴ ۸:۵۶ ۰ ۰ ۲۹۳ ۱۷۶
۳ شب ۲۶ رمضان ۱۴۰۱ من خوبیای تو رو نشناختم زمینه ۵.۳ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۱۴۶ ۱۴۲
۴ شب ۲۶ رمضان ۱۴۰۱ عشق تو کرده گرفتارم زمینه ۸.۲ ۸:۴۶ ۰ ۰ ۲۶۶ ۱۶۸
۵ شب ۲۶ رمضان ۱۴۰۱ دل تو دلم نیست به خدا حسرت دوری بسمه شور ۶.۲ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۲۴۲ ۱۸۲
۶ شب ۲۶ رمضان ۱۴۰۱ ای عشق بی نظیر شور ۵.۵ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۲۶۱ ۱۸۱
۷ شب ۲۶ رمضان ۱۴۰۱ با نگاهت میشم آروم شور ۷.۹ ۸:۲۷ ۰ ۰ ۱۹۸ ۱۶۹
۸ شب ۲۶ رمضان ۱۴۰۱ منم اون خسته از دنیا شور ۴ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۸۱ ۱۶۲
۹ شب ۲۶ رمضان ۱۴۰۱ سر تو دعواست تو دلم غوغاست شور ۳.۱ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۴۳۳ ۱۹۷