شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱

شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ اومده عبد گنهکار بالحسین الهی العفو زمینه ۵.۵ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۸۳۸ ۳۵۸
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ آرزومه بمیرم واسه تو تا که جوونم زمینه ۷.۸ ۸:۰۷ ۰ ۰ ۹۷۵ ۳۴۴
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ یا فاروق اعظم ای عشق مجسم شور ۵.۵ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۶۱۲ ۲۸۵
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ در دلم دارم غمت را ابی عبدالله واحد ۶ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۴۳۵ ۲۳۶
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ خوشا جانی که جانانش حسین است واحد ۳.۱ ۲:۵۹ ۰ ۰ ۳۵۰ ۲۰۶
۶ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ یا باب النجاة الامة عشق تو دلا رو برده شور ۶.۸ ۷:۰۰ ۰ ۰ ۵۲۵ ۲۷۶
۷ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ یه گودال و این همه نیزه شور ۵.۸ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۵۰۶ ۲۶۶
۸ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ ای منجی زمین و زمان و جهانیان شور ۴.۲ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۳۸۱ ۲۱۵