شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱

شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ لا حبیب الا کربلا زمینه ۴.۶ ۴:۴۸ ۰ ۰ ۴۷۶ ۲۰۳
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ منم گدای اون مردی زمینه ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۲۳۹ ۱۷۰
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ شاها تویی امیر عالم زمینه ۳.۹ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۲۳۸ ۱۵۳
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ یه کاری کن با روضه خو بگیرم شور ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۲۸۳ ۱۹۵