شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰

شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰ داری میری حال این خونه دلگیره زمینه ۵.۸ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۱۱۸۶ ۳۳۴
۲ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰ هستی دین و دنیای علی شور ۴.۲ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۹۲۸ ۳۱۲
۳ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰ دل برده لبخند ملیحت علی شور ۴.۸ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۴۵۲ ۲۲۰
۴ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰ مث این سه ماه غرق غم اومدی واحد ۸.۵ ۸:۵۸ ۰ ۰ ۸۴۸ ۲۳۳
۵ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰ من همون بچه ایم که رو شونه باباش سینه میزد برای تو شور ۶.۷ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۵۷۳ ۲۷۹