شب دوم فاطمیه اول ۱۴۰۰

شب دوم فاطمیه اول ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه اول ۱۴۰۰ پیش چشای دخترت باز حرف نبودنو نزن زمینه ۸.۸ ۹:۱۰ ۰ ۰ ۲۴۴۱ ۶۷۸
۲ شب دوم فاطمیه اول ۱۴۰۰ پناه می برم شبیه بچگی به چادر مادرم شور ۴.۴ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۲۰۹۴ ۶۸۳
۳ شب دوم فاطمیه اول ۱۴۰۰ مطلع الانوار عشق واحد ۱۰.۵ ۱۱:۰۴ ۰ ۰ ۸۷۰ ۳۹۷
۴ شب دوم فاطمیه اول ۱۴۰۰ گدایم گدای حضرت صدیقه واحد ۶.۱ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۱۸۲۸ ۴۶۲
۵ شب دوم فاطمیه اول ۱۴۰۰ نام و نشونم حسین شور ۴.۳ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۹۹۱ ۴۴۶