آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰

آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰

از محمد حسین پویانفر، ۹ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ واعتصموا زمینه ۱۰ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۸۷۹۸ ۳۳۳۲
۲ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ آخه غربت چقدر؟ زمینه ۱۲.۴ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۴۶۴۰ ۲۴۴۶
۳ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ دعام کن زمینه ۸.۷ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۳۷۷۹ ۲۱۱۲
۴ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ پدرم حیدر مادرم زهرا زمینه ۷.۱ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۶۳۸۵ ۲۵۹۹
۵ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ مادر زمینه ۱۰.۴ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۵۰۰۳ ۲۳۹۰
۶ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ یا مولانا یا صاحب الزمان زمینه ۸.۵ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۲۳۷۲ ۱۷۰۷
۷ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ تب عشق زمینه ۱۲ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۱۹۶۶ ۱۷۶۷
۸ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ بارون کربلا زمینه ۱۰.۲ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۲۹۴۴ ۲۱۲۷
۹ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ قامت یار زمینه ۱۰.۴ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۲۰۰۵ ۱۸۳۵