شب عاشورا ۱۴۰۰

شب عاشورا ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۴۰۰ غروب تلخی داری زمینه ۶.۹ ۷:۱۱ ۰ ۰ ۲۰۸۳ ۷۷۷
۲ شب عاشورا ۱۴۰۰ چه خبره تو قتلگاه زمینه ۵.۸ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۱۰۳۱ ۶۳۳
۳ شب عاشورا ۱۴۰۰ سلام الله علی العطشان شور ۵.۹ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۱۲۵۶ ۷۰۹
۴ شب عاشورا ۱۴۰۰ یا رسول الله کشته شد پسرت شور ۴.۲ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۹۶۵ ۵۸۰
۵ شب عاشورا ۱۴۰۰ تو روایت داریم بی هوا می زدنت شور ۸.۲ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۹۷۸ ۶۷۰