شب عاشورا ۱۴۰۰

شب عاشورا ۱۴۰۰

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۴۰۰ امشب یه جور دیگه ای خیره به چشمامی روضه ۴.۴ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۵۷۶ ۳۴۵
۲ شب عاشورا ۱۴۰۰ دل بی تاب اومده چشم پر از آب اومده زمینه ۳.۲ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۵۶۵ ۴۳۲
۳ شب عاشورا ۱۴۰۰ امشب شهادتنامه عشاق امضا می شود واحد ۵.۶ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۳۸۲ ۴۰۵
۴ شب عاشورا ۱۴۰۰ تشنه رفتن برا تو واحد ۳ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۳۸۹ ۳۸۴
۵ شب عاشورا ۱۴۰۰ آه شعر غم انگیز غروب پاییز واحد ۳.۴ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۱۱۵۹ ۵۰۸