شب اول محرم ۱۴۰۰

شب اول محرم ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۴۰۰ باورم نمیشه من کجا ماه محرمت زمینه ۱۲.۱ ۱۲:۵۶ ۰ ۰ ۴۷۸۵ ۲۲۶۶
۲ شب اول محرم ۱۴۰۰ من تو رو از ناله و اشکای روضه های خونگی می شناسم واحد ۶.۲ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۲۶۸۰ ۱۳۲۵
۳ شب اول محرم ۱۴۰۰ صد شکر غبار حرمت تاج سر ماست واحد ۳.۴ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۲۴۴۹ ۱۳۸۴
۴ شب اول محرم ۱۴۰۰ همه عشقا دروغه جز تو شور ۹.۲ ۹:۵۰ ۰ ۰ ۳۵۵۵ ۱۷۷۶