شهادت امام جواد (ع) ۱۴۰۰

شهادت امام جواد (ع) ۱۴۰۰

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شهادت امام جواد (ع) ۱۴۰۰ می رسونه دلو امشب به مرادش زمینه ۳.۴ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۲۴۶ ۱۳۴
۲ شهادت امام جواد (ع) ۱۴۰۰ اگه گرفتاری بگو یا جوادالائمه شور ۴.۴ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۱۷۰ ۹۴
۳ شهادت امام جواد (ع) ۱۴۰۰ ناله وا جگر نزن اینقدر واحد ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۱۲۹ ۷۷
۴ شهادت امام جواد (ع) ۱۴۰۰ غیر عشق تو می خوام هر عشقی رو خاک کنم شور ۵ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۱۶۳ ۱۳۴