شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ دنیا به چه دردی می خوره زمینه ۷.۸ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۱۳۳۵ ۴۴۳
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ چقدر امشب توی این خونه زمینه ۵.۹ ۶:۱۴ ۰ ۰ ۴۸۶ ۲۵۸
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ نوحه افلاکیان ذکر سماواتیان شور ۳.۶ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۵۷۰ ۲۹۴