شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ نمیشه حاتمم حریف کرمت زمینه ۴.۳ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۵۲۳ ۲۲۵
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ من که از عشق تو مستم شور ۳.۱ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۳۶۸ ۲۴۶
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ ابتا علی نمی ذاره عشق تو برم خطا علی شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۴۵۲ ۳۰۷
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ بابا حیدر برا رفتن شد آماده شور ۵.۳ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۵۷۳ ۳۰۴
۵ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ ببین آقا هر جایی باشم خودمو می رسونم پیشت شور ۴ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۲۷۲ ۲۳۸