میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹ به علی دل بستم عشقو فهمیدم سرود ۳.۵ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۲۸۶ ۱۳۷
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹ من خراب سبوی تو هستم سرود ۳.۸ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۹۲ ۱۰۰
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹ از من سلام و درود سرود ۶ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۱۵۳ ۹۷
۴ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹ عطر و بوی دل انگیز سحر می وزد بر گلستان دل سرود ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۶۵ ۱۰۸