شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹

شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹ سپری شد چه روزای خوبی با تو زمینه ۵.۶ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۹۴۴ ۳۹۸
۲ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹ من خراب سبوی تو هستم شور ۴.۲ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۵۲۳ ۳۴۸
۳ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹ به علی دل بستم عشقو فهمیدم شور ۴.۳ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۸۸۵ ۴۵۱
۴ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹ خوشا آن دل که شکار حیدر شد شور ۵.۵ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۸۳۶ ۴۰۱