شب عاشورا ۱۳۹۹

شب عاشورا ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۹ سلام الله علی العطشان زمینه ۹.۹ ۱۰:۲۹ ۰ ۰ ۳۴۶ ۱۷۷
۲ شب عاشورا ۱۳۹۹ دل تو دلم نیست دل پریشونم شور ۳.۹ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۲۷۸ ۲۱۱
۳ شب عاشورا ۱۳۹۹ نگرونم به جون خودت قسم واحد ۵.۸ ۶:۰۲ ۰ ۰ ۱۶۲ ۱۳۶
۴ شب عاشورا ۱۳۹۹ شب آخر شد و چشمان حرم گریان است واحد ۸.۶ ۹:۰۷ ۰ ۰ ۱۷۹ ۱۵۰
۵ شب عاشورا ۱۳۹۹ ای عزیز دلم ای حسین شهیدم شور ۱۳.۵ ۱۴:۲۸ ۰ ۰ ۸۴۳ ۳۲۷