شب چهارم محرم ۱۳۹۹

شب چهارم محرم ۱۳۹۹

از حسن عطایی، ۶ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ تو اوج سختی ها همه امید منی زمینه ۳.۲ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۹۶۲ ۳۶۷
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ حسین اشک زلال گونه نوکراست شور ۲.۷ ۲:۳۳ ۰ ۰ ۶۰۶ ۳۸۶
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ افضل اذکاره مظهر ایثاره شور ۲.۶ ۲:۲۷ ۰ ۰ ۷۸۱ ۴۵۰
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ کجا برم که دلم با تو دیگه از جهان سفر کرده واحد ۴.۴ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۳۲۳ ۲۶۱
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ من به شوق نگاهت به لطف پناهت واحد ۲.۹ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۳۷۲ ۲۷۳
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ نعمت اشک و گریه ها رو قدر ندونستیم شور ۲.۷ ۲:۳۳ ۰ ۰ ۶۵۴ ۳۶۹