شب دوم محرم ۱۳۹۹

شب دوم محرم ۱۳۹۹

از حسن عطایی، ۷ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۹ می خونم هر سحر آروم زمینه ۲.۸ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۲۲۳۷ ۶۳۷
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۹ حضرت عشق یا اباعبدالله شور ۳.۵ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۸۸۷ ۴۸۶
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۹ سرمو روبروی علامتات خم کردم شور ۳.۸ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۲۶۹۵ ۷۲۹
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۹ یه عمره منتظرم که بگیرم پیکر تو رو در آغوش واحد ۴.۷ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۳۴۵ ۲۵۶
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۹ بازم رو زمین محشری بر پاست واحد ۳.۳ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۳۹۸ ۲۷۳
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۹ دوباره ماه محرم شد شور ۳.۲ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۴۴۹ ۳۵۰
۷ شب دوم محرم ۱۳۹۹ باز نم بارون و من مجنون و شور ۲.۱ ۱:۵۵ ۰ ۰ ۱۴۶۸۸ ۲۹۵۴